Vriesestraat 22, 3311KD Dordrecht

Paul Wansink

Dominee, Denker, Onderzoeker

Achtergrond

Pauls deskundigheid en passie liggen in de klassieke oudheid. Hij is gegrepen door de ontmoeting tussen het vroege Jodendom en de klassieke cultuur, zoals die in het bijzonder in het vroege christendom gestalte heeft gekregen. Hij houdt van gesprekken over zingeving en filosofie. Een filosofisch café is voor hem een zoektocht naar het geheim van het leven.

Paul studeerde theologie aan de universiteit van Utrecht, waar hij promoveerde op een studie over de gnosis in het werk van de kerkvader Irenaeus. Momenteel is hij bezig met een studie naar de vroegchristelijke christologie. Sinds november 2015 is hij predikant van de Grote Kerk in Dordrecht.