Vriesestraat 22, 3311KD Dordrecht

Helmuth Plessner

Lokhorst Tapijten Korte Breestraat 34, Dordrecht

De Duitse filosofie in de periode na de Eerste Wereldoorlog is een boeiend hoofdstuk in de geschiedenis van de filosofie. Ook vanwege het feit dat de filosofen de oorlog onderling nog eens dunnetjes leken over te doen. Zo boycotte de meest bekende van hen, Martin Heidegger, die een dubieuze rol speelde in de opkomst van […]

Hannah Arendt

Lokhorst Tapijten Korte Breestraat 34, Dordrecht

“Vrijheid van meningsuiting is een lachertje, tenzij feitelijke informatie gegarandeerd is en de feiten zelf niet ter discussie staan” (Hannah Arendt, Truth and Politics).   Met deze quote bevinden we meteen in het nu. Waarheid en politiek. Sluiten zij elkaar uit? Is waarheid in zijn essentie impotent en is de politiek in zijn essentie bedrog? […]

The Second Person Standpoint: Waarom ethiek er toe doet

Kosterij Trinitatiskapel Vriesestraat 22, Dordrecht

Op 22 juli 2011 bracht Anders Breivik een autobom tot ontploffing in Oslo. Er vielen acht doden. Later die dag vermoordde hij 69 jongen mensen op het eiland Utøya. Tijdens de rechtszaak bekende Breivik dat hij de slachtoffers had gedood. Maar hij ontkende gerechtelijke verantwoordelijkheid. Breivik zei dat zijn slachtoffers gerechtvaardigde doelwitten waren. In zijn […]

Hebben wij een morele verplichting om ons te vaccineren tegen Covid-19?

Kosterij Trinitatiskapel Vriesestraat 22, Dordrecht

De discussie over vaccineren is overal. Een groot deel van de bevolking is gevaccineerd, maar er is ook een groep die zich niet wil laten vaccineren. Sommigen verzetten zich om antroposofische of theologische redenen tegen alle vaccinaties. Anderen keren zich specifiek tegen het vaccin voor Covid-19. In het debat wisselen termen als lichamelijke integriteit, vrijheid, […]

Charles Taylor – Geannuleerd

Kosterij Trinitatiskapel Vriesestraat 22, Dordrecht

Het zal jullie niet zijn ontgaan. Er zijn aangescherpte regels vanwege Corona. Dit betekent dat de cultuursector om 17:00 dicht moet. Helaas betekenen deze nieuwe regels dat de geplande bijeenkomst van 1 december 2021 is afgelast. We hopen in het nieuwe jaar onze bijeenkomsten weer voort te zetten. Houd onze website, Facebook en de nieuwsbrief […]

Immanuel Kants Epistemologie

Kosterij Trinitatiskapel Vriesestraat 22, Dordrecht

Immanuel Kant (1724-1804) is een van de belangrijkste, moeilijkste en markantste personen in de geschiedenis van de westerse filosofie. In zijn werken heeft Kant de verbinding gelegd tussen empiricisme en rationalisme, waarmee hij de filosofische ontwikkeling voor de komende eeuwen bepaalde. Kant is een van de weinige filosofen waar elke filosoof, medestander of tegenstander, zich […]

Inleiding Kwantummechanica

Kosterij Trinitatiskapel Vriesestraat 22, Dordrecht

Eind van de 19e en begin 20e eeuw was de consensus dat de natuurwetenschap 'af' was. Er waren nog wat losse eindjes, maar het idee dat met enkele tientallen jaren alle geheimen van het universum zouden zijn ontrafeld. Maar al snel bleek hoe verkeerd dit idee was. Eerst kwam Einstein die met zijn algemene en […]

Gödels brief aan Einstein

Kosterij Trinitatiskapel Vriesestraat 22, Dordrecht

In 1949 schreef Kurt Gödel een brief aan Albert Einstein. In deze brief legt Gödel de link tussen de idealistische filosofie van Kant en de speciale relativiteitstheorie. Deze korte brief van slechts 6 kantjes is buitengewoon leesbaar en geeft handvatten om de inzichten van de natuurwetenschap te verbinden met kennistheorie. Op deze avond zullen we […]

Richard Dawkins: Biologie en Filosofie

Kosterij Trinitatiskapel Vriesestraat 22, Dordrecht

Richard Dawkins is een van de meest bekende evolutionair biologen. Hij is wereldberoemd geworden met boeken zoals 'The Selfish Gene' en 'The Blind Watchmaker'. Maar daarnaast heeft Dawkins ook enige stappen gewaagd aan het filosofische debat over religie met het boek 'The God Delusion'. Dawkins staat uitgesproken vijandig tegenover religie en probeert te laten zien […]

Vrije wil: Debat tussen Luther en Erasmus

Kosterij Trinitatiskapel Vriesestraat 22, Dordrecht

De reformatie in de 16e eeuw zorgde dat er veel debatten kwamen tussen protestante en katholieke theologen. Twee van deze theologen waren Luther en Erasmus, die over het onderwerp 'vrije wil' verschillende brieven hebben uitgewisseld. Het debat van de vrije wil spitst zich toe op de exegese van de Romeinenbrief. De briefwisseling toont de twee standpunten […]