Vriesestraat 22, 3311KD Dordrecht

Hebben wij een morele verplichting om ons te vaccineren tegen Covid-19?

Kosterij Trinitatiskapel Vriesestraat 22Dordrecht,

De discussie over vaccineren is overal. Een groot deel van de bevolking is gevaccineerd, maar er is ook een groep die zich niet wil laten vaccineren. Sommigen verzetten zich om antroposofische of theologische redenen tegen alle vaccinaties. Anderen keren zich specifiek tegen het vaccin voor Covid-19. In het debat wisselen termen als lichamelijke integriteit, vrijheid, […]