Vriesestraat 22, 3311KD Dordrecht

Johann Gottlieb Fichte

Lokhorst Tapijten Korte Breestraat 34, Dordrecht

Johann Gottlieb Fichte is een leerling van Kant. Geïnspireerd door Kant, heeft Fichte een eigen systeem opgesteld, de zogenaamde Wissenschaftslehre. Met dit systeem wil Fichte een sluitend systeem maken waarin alles gestoeld is op het 'Ik'. In zijn vroege periode heeft Fichte een aantal verhandelingen geschreven, waaronder een politieke filosofie en een ethiek. Later in zijn […]

Ethische kwesties in voeding en landbouw

Lokhorst Tapijten Korte Breestraat 34, Dordrecht

Goede voeding is integraal onderdeel van een goed leven. Goede voeding geeft het leven betekenis, brengt mensen bij elkaar, en leidt tot respect voor dieren, planten en verdere natuur. Maar volgens Michiel Korthals is het huidige landbouw en voedselbeleid failliet. Boeren, producenten en consumenten zijn vervreemd van voedsel en van elkaar. Terwijl goed eten een […]

Marquis de Sade

Lokhorst Tapijten Korte Breestraat 34, Dordrecht

Er is veel geschreven en gezegd over Marquis de Sade, de man waar ons woord 'sadistisch' van is afgeleid. Maar De Sade is veel complexer dan alleen schrijver van 'vieze boekjes'. Hij heeft veel verschillende werken geschreven, van romans, korte verhalen, toneelstukken tot politieke en filosofische essay's. Een van de beroemste boeken, is het boek […]

Helmuth Plessner

Lokhorst Tapijten Korte Breestraat 34, Dordrecht

De Duitse filosofie in de periode na de Eerste Wereldoorlog is een boeiend hoofdstuk in de geschiedenis van de filosofie. Ook vanwege het feit dat de filosofen de oorlog onderling nog eens dunnetjes leken over te doen. Zo boycotte de meest bekende van hen, Martin Heidegger, die een dubieuze rol speelde in de opkomst van […]

Hannah Arendt

Lokhorst Tapijten Korte Breestraat 34, Dordrecht

“Vrijheid van meningsuiting is een lachertje, tenzij feitelijke informatie gegarandeerd is en de feiten zelf niet ter discussie staan” (Hannah Arendt, Truth and Politics).   Met deze quote bevinden we meteen in het nu. Waarheid en politiek. Sluiten zij elkaar uit? Is waarheid in zijn essentie impotent en is de politiek in zijn essentie bedrog? […]

The Second Person Standpoint: Waarom ethiek er toe doet

Kosterij Trinitatiskapel Vriesestraat 22, Dordrecht

Op 22 juli 2011 bracht Anders Breivik een autobom tot ontploffing in Oslo. Er vielen acht doden. Later die dag vermoordde hij 69 jongen mensen op het eiland Utøya. Tijdens de rechtszaak bekende Breivik dat hij de slachtoffers had gedood. Maar hij ontkende gerechtelijke verantwoordelijkheid. Breivik zei dat zijn slachtoffers gerechtvaardigde doelwitten waren. In zijn […]

Hebben wij een morele verplichting om ons te vaccineren tegen Covid-19?

Kosterij Trinitatiskapel Vriesestraat 22, Dordrecht

De discussie over vaccineren is overal. Een groot deel van de bevolking is gevaccineerd, maar er is ook een groep die zich niet wil laten vaccineren. Sommigen verzetten zich om antroposofische of theologische redenen tegen alle vaccinaties. Anderen keren zich specifiek tegen het vaccin voor Covid-19. In het debat wisselen termen als lichamelijke integriteit, vrijheid, […]

Charles Taylor – Geannuleerd

Kosterij Trinitatiskapel Vriesestraat 22, Dordrecht

Het zal jullie niet zijn ontgaan. Er zijn aangescherpte regels vanwege Corona. Dit betekent dat de cultuursector om 17:00 dicht moet. Helaas betekenen deze nieuwe regels dat de geplande bijeenkomst van 1 december 2021 is afgelast. We hopen in het nieuwe jaar onze bijeenkomsten weer voort te zetten. Houd onze website, Facebook en de nieuwsbrief […]

Immanuel Kants Epistemologie

Kosterij Trinitatiskapel Vriesestraat 22, Dordrecht

Immanuel Kant (1724-1804) is een van de belangrijkste, moeilijkste en markantste personen in de geschiedenis van de westerse filosofie. In zijn werken heeft Kant de verbinding gelegd tussen empiricisme en rationalisme, waarmee hij de filosofische ontwikkeling voor de komende eeuwen bepaalde. Kant is een van de weinige filosofen waar elke filosoof, medestander of tegenstander, zich […]

Inleiding Kwantummechanica

Kosterij Trinitatiskapel Vriesestraat 22, Dordrecht

Eind van de 19e en begin 20e eeuw was de consensus dat de natuurwetenschap 'af' was. Er waren nog wat losse eindjes, maar het idee dat met enkele tientallen jaren alle geheimen van het universum zouden zijn ontrafeld. Maar al snel bleek hoe verkeerd dit idee was. Eerst kwam Einstein die met zijn algemene en […]